PORTFORLIOS

  1  2  3  4  
Dada
 
Ref No : 101011
 
Nickname        :    ดาด้า ( Dada )
Year of Birth   :    1990
H - W              :    170 - 50
Figure (inch)   :    35-25-36
Performance   :   
                         -
 
Start Date : 2010
Type : Female

[ back to All Talents ]
eiei Agency  บริการ  รับจัดงาน  events  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ถ่ายแบบ  ให้บริการ  Modeling service ใครที่คิดว่าตัวเองมีใจรัก มีความสามารถ มี talents หรือพรสวรรค์
ในการแสดงออก ขอเชิญสมัครเข้ามาร่วมงานกัน
คลิกดูรายละเอียด

** สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อจ้างงาน talents ตามที่โพสไว้ กรุณาระบุรายละเอียดงาน และ Ref. No. ของ talents ที่ท่านสนใจ แล้วส่งมาที่ อีเมล์ eiei.support@hotmail.com