PORTFORLIOS

  1  2  3  4  
Porsche
 
Ref No : 101018
 
Nickname       :    ปอร์เช่ ( Porsche )
Year of Birth  :    1988
H - W             :    169 - 49
Figure (inch)  :    32-25-35
Performance  :      
                          - MC เครื่องเสียง YUGO
                          - MC เครื่องเสียงNANO
                          - Pretty Tros
                          - etc..
 
Start Date : 2010
Type : Female

[ back to All Talents ]
eiei Agency  บริการ  รับจัดงาน  events  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ถ่ายแบบ  ให้บริการ  Modeling service ใครที่คิดว่าตัวเองมีใจรัก มีความสามารถ มี talents หรือพรสวรรค์
ในการแสดงออก ขอเชิญสมัครเข้ามาร่วมงานกัน
คลิกดูรายละเอียด

** สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อจ้างงาน talents ตามที่โพสไว้ กรุณาระบุรายละเอียดงาน และ Ref. No. ของ talents ที่ท่านสนใจ แล้วส่งมาที่ อีเมล์ eiei.support@hotmail.com